سلسله مباحث وظایف منتظران در عصر غیبت

وظایف منتظران در عصر غیبت

بسم الله الرحمن الرحیم – خداوند را شاکریم که در زمانی که شاید وقت دیگران به بطالت می‌گذرد ما در حال فراگیری معارف اهل بیت تحت عنوان وظایف منتظران در عصر غیبت هستیم.

فهرست جلسات در پایین قابل مشاهده و فایل جلسات قابل دریافت هستند

شماره جلسهموضوع اصلیموضوعات فرعیفایل صوتی
1 معرفی کتاب مکیال المکارم ، وجوب شناخت حضرت صاحب الزمان (عج) علت محور قرار گرفتن کتاب مکیال المکارم ، مختصری از زندگی مصنف ، انواع شناخت ، دلیل عقلی ، چند شبهه و جواب آنهادریافت
2 دلالت روایات بر وجوب شناخت آ« حضرت ، رعایت ادب در ذکر نام ایشان لزوم اصلاح ساختار فکری در موضوع معاد ، روایات وجوب شناخت امام ، لزوم رعایت ادب به هنگام ذکر نام آن حضرت (عج) معرفت بیشتر ادب و احترام بیشتردریافت
3 نام خاص آن حضرت و احکام آن ، وجوب ابراز محبت ویژه جهت آن حضرت صورت های مختلف یاد نام خاص حضرت و حکم آن ، حکم نام بردن آن حضرت به نام احمد و ابوالقاسم ، ادله عقلی و نقلی بر وجوب ابراز محبت ویژه جهت آن حضرت (عج)دریافت
4 بیان ویژه گیهای آن حضرت و لزوم ابراز محبت ویژه به ایشان دلائل ویژه بوده آن حضرت ، آخرین از ائمه (ع) ، غلبه یافتن دین به دست آن حضرت و سابقه آن در عالم ذر ، افضلیت بر سایر ائمه (ع) و مراد از این دسته احادیثدریافت
5 جواب شبهات در باب منحصر به فرد بودن آن حضرت (عج) چگونگی منحصر به فرد بودن حضرت با توجه به نور واحد بودن حضرات (ع) ، مراد از نور واحد ، نحوه ازدیاد محبت آن حضرتدریافت
6 لزوم محبوب نمودن آن حضرت (عج) در میان مردم ، لزوم انتظار فرج تفاوت عشق حقیقی و مجازی ، ادله عقلی و نقلی بر لزوم محبوب نمودن آن حضرت در میان مردم ، پیشنهاد چند راهکار ، فضیلت انتظار فرجدریافت
7 لزوم انتظار فرج و بررسی احادیث فضیلت انتظار ذکر احادیث فضیلت انتظار فرجدریافت
8 ادامه بررسی احادیث فضیلت انتظار فرج بررسی احادیث فضیلت انتظار فرج ، جمع بندی احادیث در اصناف منتظرین ، فضیلت انتظار و فضیلت منتظردریافت
9 وجوب انتظار و بیان معنای انتظار نکته در فهم تقسیمات اصول و فروع دین ، بررسی احادیث و جمع بندی ، تعریف انتظار ، مراتب انتظار ، اثر شدت انتظار ، مهمترین وظائف منتظردریافت
10 جایگاه قصد قربت در انتظار ، نهی از ناامیدی از ظهور و بیان اقسام ناامیدی جایگاه قصد قربت در انتظار ، اقسام نیت مومن در موضوع انتظار ، نهی از نا امیدی از ظهور در روایات ، انواع یأس و نا امیدی ، دلالت احادیث بر لزوم انتظار دائمی در هر لحظهدریافت
11 نهی احادیث از نا امیدی در ظهور و دلالت بر انتظار و امید دائمی نهی روایات از یأس در مسأله ظهور ، نحوه جمع عدم عجله و نزدیک دانستن امر ظهور شبهه و جواب ، دو نوع ظهور حضرت (عج) ، حرام بودن نا امیدی از نزدیکی ظهوردریافت
12 لزوم اظهار اشتیاق به دیدارر آن حضرت (عج) اشتیاق ائمه اطهار (ع) به دیدار آن حضرت (عج) ، روش ازدیاد اشتیاق به دیدار ، آمادگی دیدار ، رفع موانع دیدار ، توصیهدریافت
13 ذکر فضائل آن حضرت (عج) و اندوهگین بودن در فراق ایشان دلیل عقلی و نقلی بر استحباب ذکر فضائل آن حضرت (عج) ، رابطه معرفت و محبت با میزان اندوه شخص منتظر در فراق ، ادله عقلی و نقلی تحسین حزن در احادیث ، حزن مومن بر اهل بیت وظیفه استدریافت
14 لزوم اندوه در فراق آن حضرت (عج) و لزوم حضور در مجالس ذکر فضائل ایشان احادیث اندوه مومن بر حزن مومن دیگر و رابطه آن با موضوع بحث ، اشعاری از دیوان امیرالمومنین (ع) ، دلیل عقلی بر لزوم حضور در مجالس ذکر مناقب آن حضرت (عج) ، دلالت آیه قرآن و روایات خاص و عام بر موضوع بحث ، حکم سیاهی لشکر مجالس بودندریافت
15 تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت (عج) دلیل عقلی ، اصناف روایات موضوع بحث ، فرض وجوب برپائی این جلسات ، نظر مرحوم مصنف در موضوع مصرف زکات در محل بحثدریافت
16 سرودن شعر و خواندن اشعار در فضائل آن حضرت (عج) دلیل عقلی ، دلالت روایات بر موضوع بحث ، توصیه هائی برای مداحان ، فعالیت های فرهنگی و هنریدریافت
17 قیام به وقت ذکر نام یا القاب آن حضرت (عج) و دست بر سر نهادن دلیل عقلی ، ادله روائی ، منظور از دست بر سرگذاشتن ، قیام در محضر مولی (عج)دریافت
18 گریستن ، گریاندن و خود را به گریه زدن در فراق آن حضرت (عج) نقش معرفت در گریه بر فراق ، دلیل عقلی ، ادله روائی بر استحباب بکاء بر ائمه (ع) ثوابهای گوناگون در بکاء و علت آن ، توسعه بکاء از اهل بیت (ع)دریافت
19 دلالت احادیث بر استحباب گریه بر فراق و محنت های آن حضرت (عج) احادیث خاص ، موضوع گریه بر فراق و محنت های آن حضرت (عج) ، شباهت آن حضرت (عج) به حضرت خضر (ع) و حضرت موسی (ع) و حضرت عیس (ع) و حضرت نوح (ع) ف طولانی شدن غیبت کبری و آثار آندریافت
20 دعا جهت توفیق بر کسب معرفت آن حضرت (عج) شباهت آن حضرت با حضرت خضر (ع) ، دعا جهت توفیق بر کسب معرفت آن حضرت (عج) ، نتیجه گیری ، دلیل عقلی ، ادله نقلی ، مراد از خیر کثیردریافت
21 مداومت بردعا و درخواست معرفت آن حضرت (عج) و دعای غریق و ادعیه زمان غیبت تکمیل مباحث جلسه قبل ، لزوم تداوم دعا و درخواست معرفت آن حضرت مداومت بر دعای اللهم عرفنی نفسک… ، مداومت بر دعای غریق ، مداومت بر ادعیه زمان غیبتدریافت
22 وجوب شناخت علامات ظهور دلایل وجوب شناخت و انواع علائم ظهور- علائم آخر الزمان – بحث بداء و انواع آن – بداء ممکندریافت
23 تسلیم بودن و عدم شتابزدگی در موضوع ظهور رابطه شتابزدگی و تسلیم،مصادیق شتابزدگی،نهی آیات و روایات از شتابزدگی، آسیب شناسیدریافت
24 صدقه به نیابت حضرت وصدقه به قصد سلامتی ایشان دلالت احادیث بر استحباب نیابت در حج و عمره ، تشرف ابو محمد به محضر آن حضرت (عج) و نکات آن، طواف نیابتی در روایات ، فوائد نیابت و توصیه در این رابطهدریافت
25 نیابت و نائب گرفتن از آن حضرت(عج) جهت حج،عمره و طواف دلالت احادیث بر استحباب نیابت در حج و عمره ، تشرف ابو محمد به محضر آن حضرت (عج) و نکات آن، طواف نیابتی در روایات ، فوائد نیابت و توصیه در این رابطهدریافت
26 زیارت مشاهد مشرفه معصومین (ع) و امامزادگان (ع) به نیابت و یا نائب گرفتن برای آن حضرت (عج) تعریف زیارت ، بیان پاره ای از آداب و شرائط قبل و حین و بعد از زیارت ، علت زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه ، ادله روائی بر استحباب زیارت مشاهد مشرفه معصومین (ع) به نیابت آن حضرت ، توصیه ، استحباب اعزام نائب برای نیابت آن حضرت (عج) جهت زیارت مشاهد مشرفهدریافت
27 سعی در خدمت به آن حضرت (عج) تفاوت خد مت و یاوری ، علل خدمت به حضرت (عج) ، ادله روائی بر فضیلت پیروان آن حضرت بر صحابه ، مقتضیات خدمت به حضرت (عج) ، راهکارهای پیشنهادی خدمت به حضرت (عج)دریافت
28 اهتمام به یاری آن حضرت در عصر غیبت و قصد و نیت یاری نمودن در ایام ظهور یاری خلیفه الله یاری خداست ، مراد از یاری حضرت ، نحوه یاری رساندن خداوند به بندگان ، دلائل لزوم یاری آن حضرت (عج) ، لزوم احسان و یاری به دوستان آن حضرت (عج) ، لزوم قصد و نیت بر یاری حضرت در ایام ظهور ، نتیجه گیری بحثدریافت
29 تجدید بیعت با آن حضرت (عج) موضوعاتمعنی بیعت در لغت و اصطلاح ، نحوه تحقق بیعت ، حکم بیعت ، بیعت با همه ائمه و خصوصا” حضرت صاحب (عج) ، مواقع بیعتدریافت
30 لزوم صله مالی جهت حضرت (عج) و شیعیان و دوستان ایشان صله خداوند از ناحیه خلیفه الله ، بی نیازی امام و علت اخذ صله و هدایا ، مکلفین به این فریضه و بالاترین زمان تاخیر در صله ، دلیل عقلی ، ادله نقلی از آیات و روایات ، صله کم و پاداش زیاد ، افضلیت صله در زمان غیبت ، نحوه مصرف صله امام (عج) در ایام غیبت ، صله شیعیان و دوستان خالص ائمه (ع) ، تذکراتی پیرامون نحوه هزینه کرد صله و هدایادریافت
31 خوشحال نمودن مومنین ، خیرخواهی برای آن حضرت دلالت روایات بر لزوم خوشحال کردن مومنین در عصر غیبت ، دلیل عقلی ، راه کارهائی برای خوشحال نمودن مومنین ، ( النصیحه لأئمه المسلمین ) ، مروری بر خطبه حضرت رسول خدا (ص) در مسجد خیف ، شخصیت سفیان ثوری ، معنای نصیحت معصوم (ع) ، شرائط شخص خیرخواه ، دلیل عقلیدریافت
32 زیارت نمودن حضرت (عج) و مومنین اهل معرفت در عصر غیبت و صلوات بر وجود مقدس آن حضرت (عج) زیارت آن حضرت در اماکن و اوقات خاص ، زیارت مومنین در عصر غیبت ، ادله روائی بر استحباب صلوات بر آن حضرت (عج) ، صلوات خاصه حضرت امام عسکری (ع) برای حضرت صاحب الزمان (عج)دریافت
33 اهداء ثواب نماز به سرورمان حضرت صاحب الزمان (عج) دلالت روایت بر صحت اهداء ثواب نماز ، دلیل عقلی ، شرح نکات روایت ، جمع بندی و توصیه پایانی دریافت
34 اهداء ثواب نماز و قرائت قرآن به آن حضرت و مشروعیت توسل و طلب شفاعت دلیل روائی بر صحت اهداء نماز و قرائت قرآن به آن حضرت (عج) ، لزوم یادگیری مراحل مختلف قرائت قرآن ، ادله مشروعیت توسل و طلب شفاعتدریافت
35 لزوم توسل و طلب شفاعت از آن حضرت (عج)(۱) مقدم در روش مطلوب در بحث با اهل سنت و وهابیت ، شبهه وهابیت در موضوع توسل ، توسل سیره عقلا و ضروری اسلام است ، روش خلفاء ، عقیده شیعه در عدم دوئیت ، منحصر بودن ارتباط با خداوند در توسل به اهل بیتدریافت
36 لزوم توسل وطلب شفاعت از آن حضرت (عج)(۲) حضور حضرات مقدسه (ع) در همه اوقات و مکانها ، نوع ارتباط هر شخص با حضرت (عج) ، توسعه معنای شفاعت ، توسل به همه ائمه (ع) ، توسل در همه عوالم ، توسل برای همه افراد بشر ، توسل در همه مواطن ، توسل همه موجودات ، ماهیت توسلدریافت
37 لزوم توسل و طلب شفاعت از آن حضرت (عج) (۳) توسل لازمه حیات همه مخلوقات ، نکته معرفتی در توسل به ائمه (ع) و امام زادگان و بقاع متبرکه ، توصیه های قرآن به توسل بر ائمه (ع) ، عباد مکرمون ، اسماء الحسنی ، وسیله حدیث قدسی ، دعای توسل به امام زمان (عج)دریافت
38 لزوم توسل و طلب شفاعت از آن حضرت (عج)(۴) دادخواهی و عرض حاجت به آن حضرت (عج) ، دلیل عقلی ،ادعیه و طیارت نامه ها ،آیات قرآنی ، کیفیت علم امام (عج)به خلایق ، شرایط اجابت امامدریافت
39 لزوم توسل و طلب شفاعت از آن حضرت (عج)(۵) وجود شرایط لازم جهت دعوت به آن حضرت (عج)،حدیث رمیله ، آیات و روایات موضوع بحث ، دعوت به ولایت اهل بیت(ع) و پاداش معرفی تفسیر امام عسکریدریافت

سردبیر وب‌سایت

‫2 نظر

 • زهرا عماد گفت:

  با سلام
  این اولین باریه که می بینم مساله ظهور به این صورت بهش توجه میشه.
  فکر کنم حسنش این باشه که برای کسایی که می خوان در رابطه با ظهور و انتظار اطلاعاتی بدست بیارن، دچار خرافت نمیشن.

  با تشکر زحماتتون

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *